< 1
دقیقه مطالعه
14
نفر بازدید
0
دیدگاه
5/0
امتیاز
امتیاز خود را ثبت کنید

جناب آقای سیامک سیف محمدی، یکی از مدرسین دوره‌های آموزشی در موسسه الزینو هستند که در ادامه به بررسی رزومه حرفه‌ای ایشان می‌پردازیم:

سوابق حرفه‌ای استاد سیامک سیف محمدی:

  1. پیادهﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از 100 ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﺷﺨﺼﯽ و پیادهﺳﺎزی چندین پروژه بین‌اﻟﻤﻠﻠﯽ از آﻟﻤﺎن، ﮐﺎﻧﺎدا و دبی
  2. ﻣﺸﺎرﮐﺖ در پروژه وبﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ مدیریت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ سامانتل اپراتور تلفن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 400 ﺻﻔﺤﻪ و ﮔﺰارش و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
  3. پیاده‌سازی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧتل، ﻣدیریت ﺷﺎرژ، ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ و پرداخت ﻗﺒﻮض و اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ 724

سوابق آموزشی استاد سیامک سیف محمدی:

  1. چهار ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮیسی ﻓﺮاﻧﺖ css html، ﻓﺮاﻧﺖ javascript، cms ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮﻣﻼ و وردپرس،  ASP.net و برنامه نویسی ﻣﻮﺑﺎیل اﻧﺪروﯾد در آﻣﻮزﺷﮕﺎه آرﯾﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
  2. پنج ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮیسی ﻓﺮاﻧﺖ css html، javascript، طراحی سایت با وردپرس، تدریس تخصصی سئو(SEO)،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ Js React و ﺑﮏ اﻧﺪ Nodejs و api ﻧﻮﯾﺴﯽ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻧﺴﻞ ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺶ در ﺷﻬﺮ ری
  3. دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﺳﻤﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری دوره‌ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ وردپرس و ﺳﺌﻮ SEO
امتیاز خود را ثبت کنید

مطالب پیشنهادی

اینجا محتوایی تولید می‌کنیم که دانستنش سرعت شما را در رسیدن به اهدافتان بیشتر می‌کند

مزایای DBA

در شرایط کنونی اقتصاد، جایی که شرکت‌ها و سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت در بازار رقابتی تلاش می‌کنند، استفاده از نیروهای مدیریتی با دانش و توانمندی بالا اهمیت زیادی یافته است. چنین مدیرانی باید دارای…

بیشتر بخوانید...

داشتن توانایی مذاکره درست چه اهمیتی دارد؟

مذاکره، هنر و علمی است که از طریق آن انسان‌ها توانایی برقراری ارتباط، حل اختلافات، و دستیابی به توافقات مثبت را در مواجهه با تنش‌های ممکن را دارند. این عملی است که در تمامی ابعاد…

بیشتر بخوانید...

مزایای کسب مدرک MBA

برنامه تحصیلی مدیریت ارشد کسب و کار، معروف به MBA، اخیراً بسیار محبوب شده است. این مدرک کارشناسی‌ارشد که از اعتبار بالایی برخوردار است، می‌تواند آینده حرفه‌ای افراد را در هر زمینه‌ای تضمین کند؛ اما…

بیشتر بخوانید...

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.